Schenking of legaat

Steeds meer mensen nemen de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem op als goed doel van een schenking of legaat. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.

Schenking

Als u een bedrag over wilt maken aan de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem, biedt dat ook fiscaal voordeel. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar wanneer het tussen de 1 en de 10 procent van uw verzamelinkomen blijft, met een minimum van € 60. Uw belastingvoordeel hangt af van de schijf waarin het wordt verrekend en kan oplopen tot 52%. Omdat veel mensen niet boven de 1%-norm uitkomen, is het doorgaans gunstiger om middels een periodieke schenking te schenken.
Download het formulier waarmee u dit regelt. Wij hebben het deels alvast voor u ingevuld.

Voordeel bij meerjarige schenkingen

Schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem minimaal vijf jaar lang een vast bedrag per jaar toezegt, mag u dit bedrag in zijn geheel van de belasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Legaat

De Vrienden van Hospice Bethlehem worden steeds vaker als erfgenaam benoemd in testamenten; wij kunnen daarmee verder investeren in de kwaliteit van het hospice. Bij het opmaken van een testament neemt u contact op met een notaris. De notaris zorgt in overleg met u voor het vastleggen van uw wensen in een testament. Alleen indien uw wensen in een testament zijn opgenomen, zullen deze na uw overlijden ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via info@vriendenhospicebethlehem.nl. Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar een notaris.

Bekijk de video voor een impressie van Hospice Bethlehem