Ward Verkuylen neemt afscheid van Hospice Bethlehem

Met een lach en een traan, met hard werken, maar vooral met grote dankbaarheid

Stoppen bij Hospice Bethlehem, maar het is nooit klaar.

In hun nieuwsbrief schreven de vrijwilligers van ons hospice over mij dat het “erop zit”. Dat is waar. Na ruim 8 jaar heb ik de afgelopen zomer mijn werk voor Hospice Bethlehem afgerond en vol vertrouwen overgedragen aan mijn opvolger Teddy Vrijmoet. Maar zit het er wel op…?

Wat stond ons te doen?

Na het overlijden van mijn moeder nu 11 jaar geleden in ons prachtige hospice, voelde ik me sterk verbonden met Bethlehem. Ik bood mijn hulp aan en twee jaar later mocht ik voorzitter van de Vrienden van Hospice Bethlehem worden. Ik was vereerd, zeer vereerd.

Mijn voorganger Piet Hooghof had veel goed werk voor het hospice gedaan. Zijn ‘pensionado-status’ stelde hem daartoe mede in staat. Ik had een drukke baan bij Radboudumc en moest het anders aanpakken. Samen met collega-Vrienden, Juliette Vaal en Ad van Frankenhuysen, bedacht ik ‘portefeuilles’. Dat pakte goed uit, zij het dat we nu wel professioneler, ‘als een bedrijfje’ gingen werken.  Dat Ad en Juul daartoe bereid waren en mede-oprichter pastor Jan van Eupen mij daarbij wijs ter zijde stond, maakte dat het ook echt ging gebeuren: dankjewel!

Orde op zaken dankzij Vrienden en begunstigers

De drie jaren voor ik voor het hospice mocht gaan werken, hadden we enigszins ingeteerd op ons vermogen. We gaven meer geld uit dan we binnenkregen. Voor een econoom – en dat ben ik – geen optie! We tilden onze jaarlijkse inkomsten van €35.000 naar meer dan het dubbele. Dat kon alleen maar door samen met het hospice het aantal Vrienden uit te breiden (dankjewel Willeke Walters!) en door het Nijmeegse bedrijfsleven en lokale en landelijke fondsen voor ons goede werk te interesseren. Dankjewel ondernemers en gemeente Nijmegen, dankjewel Roparun en andere gulle gevers!

“Zij de zorgen, wij de zaken” 

Tot een paar jaar geleden trad ik vaak met Moniek Hensing, de hospicemanager op (ja, zo noemden wij haar, want dat wás ze!). Schertsend noemden we onszelf Peppie en Kokkie. Wie wie was, is nooit duidelijk geworden. Moniek vertelde over de gastbeleving in Bethlehem, over de motivatie van de medewerkers en de vrijwilligers, over de zorgkant van Bethlehem. En ik vertelde over de zaken: wat konden we nog goed gebruiken om comfort en welzijn voor onze gasten, medewerkers en vrijwilligers verder te verbeteren. We gingen nooit met lege handen de deur uit. Moniek, het was me een eer: dankjewel!

Van ‘business as usual’ naar speciale projecten

Terwijl de Vrienden vooral bekend zijn om de financiële ondersteuning van minder-draagkrachtige gasten, is het accent van ons werk stilaan meer komen te liggen bij de grote projecten (overigens zonder ook maar ooit onze bestaansreden uit het oog te verliezen). Toen de Paters Dominicanen eind 2011 Huize Bethlehem op de markt aanboden, hebben wij ons opgeworpen om de nieuwe eigenaar te worden (we waren allemaal bang dat we het pand kwijt waren, dat het een commercieel hotel of appartementencomplex zou worden).

Iedereen kent dat ongelooflijke verhaal wel, denk ik. De paters vroegen anderhalf miljoen Euro. Wij hadden drieëneenhalve ton. Ik zag het helemaal zitten. Na ruim een halfjaar vroegen zij de helft en hadden wij extra financiën, we waren er bijna. Totdat de paters ons het hele complex schonken! De reden volgens Ben Vocking, Pater Provinciaal: “jullie rijden in lease-auto’s, denken we. Jullie dragen chique pakken, zien we. Maar in feite zetten jullie het goede werk van de nonnen voort”. Ik was er heel lang stil van… Ben Vocking, dankjewel voor je scherpe geest en je gulle hand.

Vervolgens ging het snel: we restaureerden, renoveerden en verbouwden (op advies van ‘Bethlehem-architect’ Paul van Hontem) het complex voor bijna een half miljoen Euro. Hospice Bethlehem kan er weer dertig jaar tegenaan. En we creëerden samen met medewerkers en KEK interieurarchitecten een nieuw inrichting en sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. Zonder collega-Vriend Carel Sweens was dit ondenkbaar geweest. Vriend Carel, dankjewel!

Maar we deden ook andere dingen dan vastgoed. We namen met TOLL (ThuisOndersteuning Laatste Levensfase) het initiatief om samen met Kalorama en de VPTZ aanstaande mantelzorgers voor terminale naasten te ondersteunen. En we besloten om de gevels van het hospice fantastisch te verlichten: van welke windrichting je ook komt, Hospice Bethlehem verwelkomt je als een lichtbaken. We zorgden voor satelliet-TV en we restaureerden de beroemde Regentenkamer. En we vierden onze bijzondere ontwikkeling met symposia en Vriendendagen.

En al die tijd stond vast: de enige reden dat wij dit mooie werk mogen doen, is ter ondersteuning van de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Bethlehem en de leiding van Kalorama. Zodat zij onze gasten kunnen geven wat ze nodig hebben: een liefdevolle plek om afscheid te nemen. Hen ben ik zóveel dank verschuldigd: dank jullie wel allemaal!

Hospice Bethlehem is nooit klaar, maar mijn werk zit erop

Al staat het gebouw er prachtig en eigentijds bij,

al heet de inrichting elke gast welkom, van welke komaf ook,

al voldoet Hospice Bethlehem met het Prezo-keurmerk aan de hoogste kwaliteitseisen,

al biedt het nieuwe organisatiemodel langzaamaan toch wat grond onder de voeten, en

al werken er nog zoveel gemotiveerde mensen dagelijks voor onze hospicegasten:

het werk is nooit klaar…

Nu zit mijn werk erop. Ik heb ruim acht jaar lang met ziel en zaligheid mogen werken voor ons hospice, zijn gasten, medewerkers en vrijwilligers. Dat kon alleen maar op deze indringende manier, omdat ik onderdeel mocht zijn van een sterk team. So last but not least:

Dank jullie wel, Vrienden: Ad van Frankenhuysen, Juliette Vaal, Marianne Tielemans, Rob Heijnen, Luud Roos, Yvon Demouge, Marian Stoop, Carel Sweens, Astrid van de Laar, Joke Rigter, Nardy Welling en Marieke Despinois. En dank jullie wel, Ambassadeurs: Willem van Delft, Guido Adriaansens, Harm Kersten, Kris Vissers, Antoine Driessen en Wiebe Dijkstra.

Ward Verkuylen

Venlo, 1 december 2018

← Terug naar nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u in voor de E-mailnieuwsbrief