Samenwerking voor versterking palliatieve mantezorg

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen en omgeving (VPTZ) heeft de beschikking gekregen over een volledig gerenoveerde werkruimte bij het hospice.

De ondertekening van de huurovereenkomst is een eerste stap in een nauwere samenwerking met de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. De samenwerking is gericht op het uitbreiden van de ondersteuning van mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase.

Ondersteuning van mantelzorgers

Het liefst brengen mensen de laatste fase van hun leven thuis door in hun eigen, vertrouwde omgeving en omringd door naasten. Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Dit is meestal erg zwaar voor een mantelzorger. De vrijwilligers van de Vereniging Palliatieve Terminale Zorg Zuid-Gelderland bieden mantelzorgers ondersteuning bij deze zorgtaak. Ze nemen een aantal uren de zorgtaak over, bieden een luisterend oor en een wakend oog. Het is een welkome aanvulling op de professionele (thuis)zorg. De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem financiert voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers in het hospice verhogen. Ook het behoud van het pand Huize Bethlehem is voor de Stichting Vrienden een belangrijke doelstelling.

ondertekening overeenkomst vhb vptz

Bethlehem Thuis

In het verlengde hiervan wil de Vriendenstichting haar aandachtsgebied uitbreiden naar de zorg voor mensen die thuis willen overlijden. Dit gaan zij doen onder de naam ‘Bethlehem Thuis’. Partijen die dit willen ondersteunen, kunnen contact opnemen via info@vriendenhospicebethlehem.nl. Meer informatie over VPTZ op www.vptzzuidgelderland.nl.

Foto: Ward Verkuylen (Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem) en Carel Veldhoven (VPTZ) bezegelen de start van de samenwerking met een handdruk.

← Terug naar nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u in voor de E-mailnieuwsbrief